Poradenské služby Organizačné služby Časopis TRANSFER
Infolinka
+421 907 732 952

Konferencia "Okno do podnikania" 2010

gew_logo

V rámci medzinárodnej akcie

 "Globálny týždeň podnikateľstva" 

 

organizovala

dňa 15. novembra 2010

 

spoločnosť STU Scientific, s.r.o. v spolupráci s Ústavom manažmentu, Slovenskej technickej univerzity konferenciu na tému - PODNIKANIE, ako jedna z možností existencie a uskutočnenia svojich snov.

 

KOMPLETNÝ ZAZNAM Z KONFERENCIE SI POZRIETE NA WWW.SCIENTIFICTV.COM


Otvorenie konferencie

– doc. Ing. Róbert Redhammer, PhD., prorektor pre vedu a výskum STU

RR_prihovor

 

 

Príbeh úspechu I.

- Ing. Michal Šefara, BLUE FACES s.r.o.

Prezentácia na stiahnutie viac

sefara

 

 

Podnikanie verzus zamestnanie / Porovnanie či podnikať alebo byť zamestnaným

- doc. Ing. Marián Zajko, M.B.A., PhD., Ústav manažmentu, Slovenská technická univerzita

Prezentácia na stiahnutie viac

 zajko

 

 

Podpora pre začínajúcich podnikateľov od spoločnosti Microsoft

- Ing. Roman Russev, PhD., Microsoft Slovakia

Prezentácia na stiahnutie viac

 Russev

 

 

Podpora vytvárania spin-off spoločností

- Ing. Milan Belko, PhD., STU Scientific, s.r.o.

Prezentácia na stiahnutieviac

belko

 

 

InQb – šanca začať

– Ing. Denisa Brighton,Univerzitný technologický inkubátor

Prezentácia na stiahnutieviac

brighton

 

 

Iniciatívy podporujúce podnikanie mladých

– Ing. Vladimír Jakubec,Združenie mladých podnikateľov Slovenska

Prezentácia na stiahnutieviac

 jakubec

 

 

Príbeh úspechu II.

- Ing. Marek Mrázik, Reklamná agentúra TRIAD Avertising

Prezentácia na stiahnutieviac

mrazik

 

 

Prefinancovanie podnikania

– Ing.  Richard Szabó, MBA, PhD.,Volksbank Slovakia, a.s.

Prezentácia na stiahnutieviac

szabo

 

 

Právo v podnikaní / Teória práva a odporúčania pri regulácií podnikania, etika podnikania a eliminácia rizika

- Mgr. Matej Heringeš, Advokátska kancelária Heringeš & Partner, s.r.o. 

Prezentácia na stiahnutieviac

heringes 

 

 

Neziskové organizácie / Jedna z možností podnikania

– Sefo Raclawsky, Občianske združenie

Prezentácia na stiahnutieviac

sefo

 

 

Podnikanie a peniaze / Účtovníctvo ako prostriedok finančného plánovania, finančný plán

– Ing. Ailina Hanková, Logro, s.r.o.

Prezentácia na stiahnutieviac

ailin

 

Vyhodnotenie a uzatvorenie konferencie

 

 

Ďakujeme sponzorom konferencie:
  microsoft     nadsme
 
                            

Ďakujeme partnerom konferencie:

vb   logo_zmps_male   LOGRO_3D_Logo.

zlavovekupony    blue-faces_obrazok    logo-triad-ok                inQb_logo_CMYK     logo-Heringes       ambitas