Poradenské služby Organizačné služby Časopis TRANSFER
Infolinka
+421 907 732 952

Podujatia

Po dlhoročných skúsenostiach sa môžeme pochváliť úspešným zorganizovaním viacerých podujatí ako napríklad:

 

november 2010, 2011, 2012

Tri ročníky otváracej konferencie v rámci medzinárodnej aktivity Globálneho týždňa podnikateľstva v spolupráci s Ústavom manažmentu, Slovenskej technickej univerzity Okno do podnikaniaPODNIKANIE, ako jedna z možností existencie a uskutočnenia svojich snov

 

október 2011             

Dvojdňový odborný workshop organizovaný v rámci projektu VIRTWELD riešeného s podporou programu Transfer inovácií LEONARDO da VINCI - MODERNÉ PROSTRIEDKY VZDELÁVANIA A ICH IMPLEMENTÁCIA DO VZDELÁVANIA ZVÁRAČSKÉHO PERSONÁLU

 

január 2012               

Reprezentačný ples STU, historická budova - Stará Tržnica

 

január 2013                 

Reprezentačný ples STU, nová budova FIIT STU

 

marec 2014                

Umelecký večer STU pri príležitosti 60. výročia založenia Vysokoškolského umeleckého súboru TECHNIK STU, Slovenské národné divadlo

 

február 2015                

Stretnutie Univerzitného vedeckého parku Science City                                                                         

Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum Banská Štiavnica

 

október 2015                

Sympózium - HIGH RESOLUTION DIAGNOSTICS AND ION BEAM TECHNOLOGIES                                         Hotel Tatra, Bratislava                             

 

január 2016                

Reprezentačný ples STU, Stará tržnica, Bratislava