Poradenské služby Organizačné služby Časopis TRANSFER
Infolinka
+421 907 732 952

Verejné obstarávanie

STU Scientific, s.r.o. ponúka komplexné poradenské služby pri realizácii verejného obstarávania na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre všetky druhy zákaziek: 

 

  • zákazky s nízkou hodnotou
  • podprahové zákazky
  • podlimitné zákazky
  • pre nadlimitné zákazky

 

 

Zároveň zabezpečuje aj nasledovné ďalšie služby:

Zápis do zoznamu podnikateľov

Vyhľadávanie príležitostí vo verejnom obstarávaní

Komunikáciu s Úradom pre verejné obstarávanie

Elektronické verejné obstarávanie / elektronická aukcia

Poradenstvo pri účasti v elektronickej aukcii

Poradenstvo pri príprave ponúk do verejného obstarávania

Zastupovanie vo verejnom obstarávaní (napr. pri otváraní obálok, podávaní námietok a pod.)