Poradenské služby Organizačné služby Časopis TRANSFER
Infolinka
+421 907 732 952

Semináre

Ovládať základné funkčnosti grafického programu 3D – trojrozmerného zobrazovania + Získať skúsenosti vzťahujúce sa na modelovanie na mernom moduléri.

Seminár organizovaný v spolupráci s Koordinačným centrom odborného vzdelávania.

Doplňte svoje vedomosti a získajte skúsenosti pri používaní trojrozmerného meracieho prístroja, pri dekódovaní špecifikácií vzťahujúcich sa na geometriu výrobkov. Vypracujte dokonalú stratégiu merania. Seminár organizovaný v spolupráci s Koordinačným centrom odborného vzdelávania.

Všetky užitočné informácie ohľadom montáže a demontáže - organizácie, správy, údržbe a v neposlednom rade bezpečnosti pri týchto úkonoch.

Seminár organizovaný v spolupráci s Koordinačným centrom odborného vzdelávania.

Je Vám pojem "5S" záhadou a potrebujete podrobnejšie informácie o jeho význame? Viete aká je dôležitá Kvalita vo vzťahu k podniku, spoločnosti, firmy? Seminár organizovaný v spolupráci s Koordinačným centrom odborného vzdelávania.